„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” to przedszkole z wieloletnią tradycją dydaktyczną. Placówka została założona 1 września 2000 r. na bazie lokalowej Miejskiego Przedszkola nr 24.

W  naszej placówce działają 4 oddziały:

I Grupa najmłodsza – KRASNOLUDKI

II Grupa średnia – SMERFY

III Grupa starsza – ELFY

IV Grupa dzieci sześcioletnich- ZERÓWKA


Placówka świadczy kompleksowe usługi wychowawczo-edukacyjne wobec dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i pomocniczą realizującą program wychowania przedszkolnego. W podejmowanych działaniach wychowawcy wszechstronnie stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju na tym etapie edukacji odbywa się w miłej, serdecznej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb i zainteresowań oraz wieku każdego dziecka.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30 – 17.30.

Później następuje dezynfekcja przedszkola.

Oferujemy zajęcia prowadzone w miłej, rodzinnej atmosferze, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka i jest przyjazna jego domowi.