W pierwszych latach swojego życia  mózg dziecka rozwija się najintensywniej, dlatego  dziecko potrzebuje bezpośrednich doświadczeń z innymi osobami  i światem przyrody. Maluch powinien poznawać świat wszystkimi zmysłami – zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Dzięki różnorodnym doświadczeniom doskonali pracę poszczególnych narządów zmysłowych. Ograniczenie pola działania dziecka i rodzaju bodźców, może mieć negatywny wpływ na rozwój struktur neuronowych jego mózgu. Ani telewizja, ani komputery nie zastąpią kontaktów z opiekunami czy innymi dziećmi, wspólnej zabawy, wspólnego czytania książek oraz  innych doświadczeń, dzięki którym dzieci uczą się otaczającego je świata.

                        Obecnie szklane ekrany otaczają nas z każdej strony, nie sposób jest ich unikać. Żyjemy w świecie skomputeryzowanym i na każdym kroku spotykamy się z wieloma urządzeniami elektronicznymi, które mają wpływ na życie nasze i naszych dzieci. Cyfrowy świat stał się elementem naszego życia. Nie wyeliminujemy go, ale z pewnością możemy kontrolować i ograniczać.. Nic nie jest szkodliwe, jeżeli jest użytkowane rozsądnie.

                         Oglądanie telewizji nie daje możliwości  rozwijania wyobraźni oraz nie służy wyciąganiu wniosków, ponieważ brakuje na to czasu. Mózg uczy się eliminować dźwięki językowe, a nastawia się na odbiór informacji takich jak muzyka i obraz. Często zdarza się, iż dziecko oglądając telewizję, sprawia wrażenie zahipnotyzowanego.  Niejednokrotnie dzieci mają problemy ze słuchaniem tekstu pisanego , nieprawidłową artykulację oraz wykazują brak umiejętności opowiedzenia obejrzanej bajki.

Skutki nadmiernego oglądania telewizji u starszych dzieci, które spędzają czas przed telewizorem, komputerem itp. powyżej 2 godzin dziennie to:

  trudności w koncentracji uwagi,

 problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, brak umiejętności słuchania,

 niska sprawność językowa i nieprawidłowa wymowa,

 brak zrozumienia emocji i trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,

  zaburzenia myślenia symbolicznego,

 uboga wyobraźnia,

 problemy z czytaniem, rozumieniem tekstu pisanego, gorsze wyniki w nauce,

 mniejsza aktywność fizyczna.

Bardzo ważne jest, aby chronić dzieci przed zgubnym wpływem na ich rozwój nowoczesnych technologii. Komputer i tablet nie nuczą dziecka czytania, a wręcz przeciwnie, zablokują ten proces. Podczas nauki czytania, umysł dziecka powinien być odpowiednio do tego przygotowany. Zapoznawanie się z literami, pierwszymi sylabami musi być poprzedzone odpowiednim treningiem umysłowym poprzez rozmaite ćwiczenia ogólnorozwojowe. Jeżeli dziecko nie jest gotowe poznawczo, nie będzie w stanie uczyć się czytać. Przygotowanie dzieci do czytania ze zrozumieniem odbywa się poprzez stymulujące zabawy powiązane ze słuchaniem oraz czytaniem sylab, wyrazów i zdań.                 

Rodzicu, jeśli chcesz, aby mowa Twojego dziecka rozwijała się prawidłowo:

·       Nie pozwalaj swojemu dziecku na oglądanie TV, jeśli ma poniżej 3 lat. Oglądanie TV i korzystanie z technologii przez dzieci poniżej 3 roku życia, opóźnia mowę dziecka i zaburza ich koncentrację.

·       Wiadomo, że nowoczesny świat technologiczny, także w aspekcie edukacyjnym rozwija się w szybkim tempie, dlatego kontroluj, co dziecko ogląda i z jakich stron korzysta. Wybieraj tylko wartościowe edukacyjne strony.

·       Nie dawaj swojemu dziecku urządzeń technologicznych na 1 godz. przed snem, gdyż może to powodować bezsenność lub jego pobudzenie.

·       Dziecko, które korzysta nieustannie z technologii, nie nawiązuje poprawnych relacji interpersonalnych, a jego słownik jest ubogi.

·       Pamiętaj, twoje dziecko cię obserwuje. Widząc nieustanne korzystanie przez ciebie z telefonu uczy się, że jest to główna forma rozmowy i kontaktu z osobami, co znacznie obniży jego zasób słownictwa.

·       Nieustanne korzystanie z technologii, w tym również bajek na komputerze, ogranicza wypowiadanie się twojego dziecka. Co ważne ogranicza również jego kontakty społeczne z rówieśnikami i kreatywność.

·       Technologia może być dobrym narzędziem do rozwijania zainteresowań twojego dziecka tylko, jeśli jest używana z rozsądkiem i umiarem. Nie może być bowiem formą jego uspokojenia czy też wyciszenia.

·       Badania dowodzą, że dzieci które podczas karmienia oglądają obraz medialny, nie wykazują gaworzenia. U takich dzieci pojawia się również brak „gestów społecznych”, gestu wskazywania palcem czy też ogólne opóźnienie rozwoju.

·       Zamiast wręczania dziecku telefonu spędzaj z nim, jak najwięcej czasu.

·       Czytaj dziecku bajki gdyż na artykulację dziecka i jego rozwój, także motoryczny, wpływa wiele mięśni, które nie wyćwiczone, obniżają sprawność twojego dziecka w różnych obszarach rozwoju np. czytanie, mówienie, pisanie.

·       Mów do dziecka powoli, prostymi słowami. Pozwól mu także na spokojne wypowiedzenie się. Bądź cierpliwy i spokojny w oczekiwaniu na jego wypowiedź.

·       Jeśli Państwa dziecko nie gaworzyło, mówi niewiele, nie reaguje na dźwięki z otoczenia czy też rozwija się wolno, zachęcamy Państwa do wizyty u logopedy.