Gr. III „ELFY”

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  

Cele:

 

* kształtowanie prawidłowych nawyków  żywieniowych;

 

* uświadamianie konieczności ubierania się stosownie do pogody;

 

*rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów;

 

*kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 

* dostrzeganie walorów estetycznych krajobrazu jesiennego;

 

* rozwijanie słownika dzieci o pojęcia związane z " deszczem" 

 

* przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter " a, A" na podstawie wyrazów: aparat, Ala .

 

*poznawanie różnych gatunków drzew;

 

* rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów;

 

* przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter: " l, L" na podstawie wyrazów: las, Leon;

 

* poznawanie zwierząt mieszkających w lesie;

 

* rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej;

 

* poznanie cyfry 1 i sposobu jej zapisywania, odszukiwanie i tworzenie zbiorów jednoelementowych;

 

* przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery " m, M" na przykładzie wyrazów : mama, Marta ; rozwijanie słownika dziecka;

 

* kształtowanie pewności siebie. 

 

Tematyka:

 

1.  W zdrowym ciele zdrowy duch. 

 

2.Jesienią w parku.

 

3.Jesienią w lesie. 

 

4.Przygotowania do zimy. 

 

 

Gr. II SMERFY

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Dziecko:

·      obserwuje w bliskim otoczeni przedszkola zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią

·      gromadzi dostępne w okolicy jesienne dary przyrodnicze oraz przechowuje je w kąciku przyrody;

·      wykorzystuje owoce drzew do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych;

·      obserwuje drzewa w bliskiej okolicy i dostrzega zachodzącą zmianę koloru liści ;

·      poznaje sposoby przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana;

·      rozwija koordynację wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych;

·      potrafi porównywać  przedmioty:  klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek);

·      poznaje  rolę zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.);

·       rozpoznaje różne odgłosy  np. wybranych zwierząt, pojazdów;

·      uczestniczy w zabawach uchowych:kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania;

·      [oznaje wartość monet, banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operuje nimi w zabawie;

·      reaguje ruchem na zmiany wysokości dźwięków (dźwięki wysokie – dźwięki niskie, tempa (szybko – wolno) i dynamiki (głośno – cicho) utworu;

·      potrafi odgadnąć  przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą dotyku, smaku, węchu;.

·      zapamiętuje proste, krótkie  rymowanki, wierszyki oraz teksty piosenek;

·      uczestniczy w ćwiczeniach: szczeki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy;

·      poznaje sposoby gry na instrumentach perkusyjnych.;

·      określa  położenie przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w , przed, za, obok;

·      rozwija sprawności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych korzystając  z różnych materiałów i przyborów;

·      tańczy  i śpiewa przy piosence  Jesień w sadzie i w ogrodzie”, Jesienne zapasy,” „Na mlecznej rzece”,  Deszczyk”;

·      poznaje sposoby przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie);

·      dba o poprawność wypowiedzi, czeka na swoją kolej, aktywnie uczestniczy w zajęciach;

·      przestrzega normy i zasady obowiązujące w grupie ;

 

Tematyka:

1.    Idzie jesień… przez ogród i sad

2.     Jesień idzie do zwierząt

3.    Co z czego otrzymujemy

4.    Idzie jesień… z deszczem

 

 

Gr. I KRASNOLUDKI

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Dziecko:

Ø  Rozpoznaje i nazywa owoce rosnące w sadzie;

Ø Wymienia, co przyrządzić z jabłek;

Ø Doskonali sprawność motoryczną dłoni;

Ø Uważnie słucha i reaguje na polecenia nauczyciela;

Ø Rozpoznaje i nazywa warzywa;

Ø Wie, po co robi się przetwory z owoców i warzyw;

Ø Wie,  dlaczego należy jeść dużo owoców i warzyw;

Ø Potrafi zaśpiewać piosenki o owocach i warzywach;

Ø Uczestniczy w zabawach ruchowych. Doskonali zmysł równowagi i sprawność ruchową. Kształtuje znajomość własnego ciała;

Ø Wykonuje proste prace plastyczne wedle poleceń nauczyciela;

Ø Poznaje smak jesiennych owoców i warzyw;

Ø Nazywa wybrane zwierzęta zamieszkujące polskie lasy; jeż, dzik, dzięcioł, lis, wiewiórka;

Ø Potrafi opowiedzieć o sposobach przygotowania się ludzi i zwierząt do zimy;

Ø Wskazuje, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią;

Ø Naśladuje ruchy pracy w ogrodzie;

Ø Grupuje przedmioty i stosuje określenia „mały”i „duży”;

Ø Wskazuje, jak należy zachowywać się w lesie;

Ø Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie;

Ø Rozwija wyobraźnię przestrzenną podczas zabaw konstrukcyjnych;

Ø Wykonuje prace plastyczne według  poleceń N.

Ø Uczy się słów i melodii piosenek;

Ø Potrafi naśladować zachowania leśnych zwierząt;

Ø Poznaje rodzaje drzew rosnących w lasach;

Ø Doskonali umiejętność rysowania po śladzie,  utrwalając przy tym umiejętność prawidłowego trzymania kredki;

Ø Wymienia dary  jesieni: kasztany, żołędzie, szyszki,…

Ø Wie, gdzie mieszkają wybrane zwierzęta;

 

TEMATYKA:

1.    Jabłka, śliwki  i morele w sadzie jest owoców wiele.

2.    Witaminy, hop do brzuszka, i marchewka, i pietruszka…

3.    Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

4.    Las szumi jesiennie, już robi się sennie…