6:30 – 8:15 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci - zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 - 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą

10:00 – 11:00 Zabawy ruchowe, zabawy dowolne

11:00 - 11:30 Czynności porządkowe-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00 Obiad

12:00 - 13:30 Odpoczynek poobiedni dla grupy najmłodszych dzieci. Pozostałe grupy ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy zorganizowane

13:30 - 14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk 

14:00 – 14:30 Podwieczorek 

14:30 – 15:00 Zajęcia utrwalające

15:00 - 17:30 Zabawy dowolne i gry ruchowe, odbieranie dzieci z przedszkola