Siedlce, 22.11.2021r.

 

Ogłoszenie

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” na podstawie §5 Umowy zawartej z Rodzicami zawiadamia, że od 01.01.2022r. nastąpi wzrost opłaty stałej oraz opłaty za dzienną stawkę żywieniową:

1.    Miesięczna opłata stała za miejsce dziecka w przedszkolu będzie wynosiła 310zł, słownie: trzysta dziesięć złotych, a dla młodszego rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola 290zł, słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych.

2.    Opłata za dzienną stawkę żywieniową będzie wynosiła 9zł, słownie: dziewięć złotych.

 

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

 

Dyrektor

                                                                                                                                                        mgr Katarzyna Czerska